Ejendomshandel

ActaAdvokater har specialiseret sig i rådgivning ved køb af bolig. Ejendomshandler er således et af ActaAdvokaters væsentligste arbejdsområder.

ActaAdvokater rådgiver i forbindelse med køb af alle typer ejendomme, d.v.s. parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, anpartslejligheder, erhvervsejendomme m.v.

Som et helt naturligt led i rådgivningen ved køb af ejendom forestår ActaAdvokater naturligvis også den praktiske ejendomsberigtigelse, herunder udarbejdelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, frigivelse af købesum m.v. Endvidere rådgiver ActaAdvokater (før handlen bliver underskrevet) om familie- og arveretlige forhold, skatteforhold og øvrige forhold af betydning for handlen.

ActaAdvokater yder endvidere rådgivning til sælgere af ejendomme