Om ActaAdvokater – kort

Advokatkontoret består af 4 medarbejdere – heraf 2 jurister, som kan tilbyde en bred vifte af juridiske ydelser til såvel erhvervsdrivende som private og offentlige myndigheder.
Det faste juristteam består af advokat Susan Jørgensen og advokat Erling Pedersen.
Kontoret kan bl.a. tilbyde løsning af følgende juridiske opgaver: Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde.inkasso.Handel med fast ejendom, bolig og erhvervsejendomme, Lejeret, Ansættelsesret, Separation, skilsmisse, bodelingssager, testamente og ægtepagter, Strafferet og retssager. Kontoret er et lokalt advokatkontor centralt beliggende i Næstved, hvorfra vi arbejder landsdækkende.

Hvem er vi?


Erling Pedersen
Advokat

ep@actaadvokater.dk
direkte/mobil 26 75 85 83
Møderet for landsret. 
Arbejder primært inden for familieret.
Uddannet mediator, Medlem af Foreningen for Mediation og Konfliktmægling
Autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter.
Erfaren inden for dødsbobehandling.
Fast værge ved Statsforvaltningen.
Kontorfællesskab med ActaAdvokater

Advokat Erling Pedersen har oprettet klientbankkonto i Møns Bank,
konto nr. 6140 1055589 og og Sydbank, konto nr. 6060 5343833

Susan Jørgensen
Advokat

suj@actaadvokater.dk
Direkte 55 71 14 69
mobil 40 94 85 04
Møderet for landsret
De primære arbejdsområder er:
Erhvervsret
inkasso herunder:
– husleje inkasso
Rådgivning om fast ejendom
Strafferet.

Tillidshverv:
Naesborg A/S. Formand for bestyrelsen
Maglemølle A/S, Formand for bestyrelsen
Maglemølle miljøpark A/S. Formand for bestyrelsen
Byggesocietetet Sydsjællandskreds. Bestyrelsesmedlem
Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle Formål. Formand for bestyrelsen

Advokat Susan Jørgensen har oprettet klientbankkonti i:
Nykredit Bank konto nr. 8117 2756697 og
Sparekassen Sjælland konto nr. 6070 1026479

Marianne M. Hansen
Advokatsekretær

mmh@actaadvokater.dk
Direkte 55 71 14 60


Arbejdsområder bl.a.:
– Ejendomshandler
– Bogholderi
– Civile retssager
– Straffesager

Sekretær for advokat Susan Jørgensen


Ellen Pedersen
Advokatsekretær


elp@actaadvokater.dk

Direkte 88 17 47 70

Arbejdsområder bl.a.:
– Værgesager
– Sekretær for Erling Pedersen

Områder

Strafferet

Famillieret

Erhvervsret

Ejendomshandel