Om ActaAdvokater – kort

Advokatkontoret består af 2 medarbejdere – Beneficeret Advokat Susan Jørgensen og advokatsekretær Marianne M. Hansen..
Kontoret kan bl.a. tilbyde løsning af følgende juridiske opgaver: Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde.inkasso.Handel med fast ejendom, bolig og erhvervsejendomme, Lejeret, Ansættelsesret, Separation, skilsmisse, bodelingssager, testamente og ægtepagter, Strafferet og retssager. Kontoret er et lokalt advokatkontor centralt beliggende i Næstved, hvorfra vi arbejder landsdækkende.

Hvem er vi?

Susan Jørgensen
Beneficeret Advokat

suj@actaadvokater.dk
Direkte 55 71 14 69
mobil 40 94 85 04
Møderet for landsretDe primære arbejdsområder er:
Familieret
inkasso herunder:
– husleje inkasso
Rådgivning om fast ejendom
Strafferet.

Tillidshverv:
Naesborg A/S. Formand for bestyrelsen
Maglemølle A/S, Formand for bestyrelsen
Maglemølle miljøpark A/S. Formand for bestyrelsen
Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle Formål. Formand for bestyrelsen

Advokat Susan Jørgensen har oprettet klientbankkonti i:
Nykredit Bank konto nr. 8117 2756697

Marianne M. Hansen
Advokatsekretær

mmh@actaadvokater.dk
Direkte 55 71 14 60


Arbejdsområder bl.a.:
– Ejendomshandler
– Bogholderi
– Civile retssager
– Straffesager

Sekretær for advokat Susan Jørgensen

Områder

Strafferet

Famillieret

Ejendomshandel