Strafferet

Susan Jørgensen er beneficeret advokat og besidder som forsvarer meget stor erfaring i behandling af straffesager ved såvel byretterne som landsretterne.