Hvem er vi?


Erling Pedersen
Advokat

ep@actaadvokater.dk
direkte/mobil 26 75 85 83
Møderet for landsret. 
Arbejder primært inden for familieret.
Uddannet mediator, Medlem af Foreningen for Mediation og Konfliktmægling
Autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter.
Erfaren inden for dødsbobehandling.
Fast værge ved Statsforvaltningen.
Kontorfællesskab med ActaAdvokater

Advokat Erling Pedersen har oprettet klientbankkonto i Møns Bank,
konto nr. 6140 1055589 og og Sydbank, konto nr. 6060 5343833

Susan Jørgensen
Advokat

suj@actaadvokater.dk
Direkte 55 71 14 69
mobil 40 94 85 04
Møderet for landsret
De primære arbejdsområder er:
Erhvervsret
inkasso herunder:
– husleje inkasso
Rådgivning om fast ejendom
Strafferet.

Tillidshverv:
Naesborg A/S. Formand for bestyrelsen
Maglemølle A/S, Formand for bestyrelsen
Maglemølle miljøpark A/S. Formand for bestyrelsen
Byggesocietetet Sydsjællandskreds. Bestyrelsesmedlem
Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle Formål. Formand for bestyrelsen

Advokat Susan Jørgensen har oprettet klientbankkonti i:
Nykredit Bank konto nr. 8117 2756697 og
Sparekassen Sjælland konto nr. 6070 1026479

Marianne M. Hansen
Advokatsekretær

mmh@actaadvokater.dk
Direkte 55 71 14 60


Arbejdsområder bl.a.:
– Ejendomshandler
– Bogholderi
– Civile retssager
– Straffesager

Sekretær for advokat Susan Jørgensen


Ellen Pedersen
Advokatsekretær


elp@actaadvokater.dk

Direkte 88 17 47 70

Arbejdsområder bl.a.:
– Værgesager
– Sekretær for Erling Pedersen